1

23/03/2016

Với sản phẩm này, người sử dụng có thể linh hoạt tùy chọn ba mức công suất 100%, 75% hoặc 50% để phù hợp với nhu cầu thực tế trong từng thời điểm.@Copyright 2023 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)