Tháp WarkaWater 2

20/01/2015

Nước được lưới tre mắt cáo giữ lại quanh thân tháp​ WarkaWater

Nước được lưới tre mắt cáo giữ lại quanh thân tháp​ WarkaWater@Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)