Những điều cơ bản về hệ thống BMS

07/02/2015

Những điều cơ bản về hệ thống BMS

Mục tiêu của hệ thống BMS là tập trung hóa, đơn giản hóa giám sát, hoạt động và quản lý một hay nhiều tòa nhà để tối ưu hóa hiệu suất hoạt động của tòa nhà@Copyright 2023 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)