Nhà máy điện hình tháp chạy bằng năng lượng mặt trời

26/02/2015

Một trong những ích lợi của nhà máy điện dạng này có thể giữ được nhiệt độ cao hơn so với nhà máy năng lượng nhiệt mặt trời hiện nay.@Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)