Khái niệm hệ thống thoát nước

25/01/2015

 

Hệ thống thoát nước là gì?

Hệ thống thoát nước (HTTN) là một tập hợp gồm những công cụ, đường ống thoát nước và những công trình thực hiện 3 chức năng: thu, vận chuyển và xử lý nước thải trước khi xả ra nguồn.

Các loại nước thải trong hàng ngày.

Tùy theo tính chất và nguồn gốc, nước thải được phân làm ba loại chính:

  • Nước thải sinh hoạt.
  • Nước thải sản xuất.
  • Nước mưa nhiễm bẩn.

Nước thải ra sau khi sử dụng vào mục đích sinh hoạt như nấu nướng, tắm giặt, từ nhà xí, … có chứa nhiều chất bẩn hữu cơ và vi trùng được gọi là nước thải sinh hoạt.

Nước thải sản xuất là nước thải ra từ quy trình công nghệ sản xuất, có thành phần và tính chất rất khác nhau tùy thuộc vào loại hình công nghiệp, nguyên liệu sử dụng,công nghệ áp dụng cũng như quy trình vận hành,…

Nước mưa sau khi rơi xuống, chảy trên bề mặt đường phố, quảng trường, khu dân cư và xí nghiệp công nghiệp bị nhiễm bẩn, nhất là lượng nước mưa ban đầu cũng được xem là nước thải.

Nếu trong một đô thị, nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất được dẫn chung trong mạng lưới thoát nước, thì hỗn hợp nước thải này được gọi là nước thải đô thị.

Các Loại Hệ Thống Thoát Nước Thải

Hệ thống thoát nước là tổ hợp những công trình, thiết bị và các giải pháp kỹ thuật để thoát nước thải. Căn cứ vào việc vận chuyển nước thải sinh hoạt chung hay riêng ta có thể có các loại hệ thống thoát nước sau:

  • Hệ thống thoát nước chung.
  • Hệ thống thoát nước riêng.
  • Hệ thống thoát nước nửa riêng.
  • Hệ thống thoát nước hỗn hợp.

 

Xem thêm:

 

 

 @Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)