hệ thống điều hòa trung tâm vrv

12/11/2014

hệ thống điều hòa trung tâm vrv

hệ thống điều hòa trung tâm vrv có tỷ lệ kết nối lên tới 64 dàn lạnh và 150% công suất so với công suất dàn nóng.@Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)