(Tiếng Việt) Tại sao Việt Nam lại sử dụng nguồn điện 220V còn Nhật thì không?

Friday May 12th, 2017

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.