Các công ty cơ điện lạnh chia sẻ điều hòa không khí FCU – AHU là gì ?

23/06/2015

các công ty cơ điện lạnh , cac cong ty co dien lanh

Các công ty cơ điện lạnh cho biết AHU có độ chính xác ko cao, chỉ dùng để xử lý sơ bộ không khí, muốn có nhiệt độ và độ ẩm chính xác, các FCU sẽ làm tốt hơn@Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)