20562017_2111584765735450_844152464_n

04/10/2017@Copyright 2023 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)