t2.hop(1).v2

03/12/2018@Copyright 2022 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)