180206 pc2.1

04/12/2018@Copyright 2023 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)