chuẩn kết nối BACnet và LonWorks

03/02/2015

chuẩn kết nối BACnet và LonWorks

Điều khiển trên hệ thống quản lý chung của tòa nhà thông qua bộ thiết bị chuyển đổi tín hiệu theo các chuẩn kết nối thông dụng như BACnet hoặc LonWorks@Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)