Hệ thống hội nghị truyền hình là gì?

20/02/2015

Hệ thống hội nghị truyền hình

Hệ thống hội nghị truyền hình là hệ thống thiết bị truyền tải hình ảnh và âm thanh giữa hai hoặc nhiều địa điểm từ xa kết nối qua đường truyền mạng internet@Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)