2015-07-24_11-02-38

24/07/2015@Copyright 2023 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)