Nhà thầu cơ điện với công tác thử áp lực đường ống cấp nước

12/08/2015

nhà thầu cơ điện , nha thau co dien

Khi bắt đầu cấp nước vào mạng lưới đường ống, nhà thầu cơ điện phải dùng áp kế để theo dõi áp lực ở đầu và cuối đoạn ống nhằm kiểm tra điều kiện làm việc@Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)