Nhà thầu cơ điện lạnh giải thích nguyên nhân của hiện tượng hồ quang bên trong tủ điện

15/04/2015

Theo các nhà thầu cơ điện lạnh, hiện tượng hồ quang xảy ra khi có sự phóng điện mạnh và liên tục trong môi trường khí giữa các điện cực trái dấu@Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)