10653294_1628272850733313_3159514858312529178_n

20/12/2015@Copyright 2023 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)