hệ thống chữa cháy

08/01/2015

Water Spray đang ''test'' tại Trạm Biến Thế Phú Lâm

Water Spray đang ”test” tại Trạm Biến Thế Phú Lâm@Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)