Giải nghĩa từ viết tắt trong hệ thống HVAC – HVAC Acronyms

30/09/2014

HVAC Acronyms: Giải nghĩa một số từ viết tắt phổ biến trong hệ thống HVAC nhằm giúp các bạn chưa hiểu các từ viết tắt bằng tiếng Anh trong hệ thống HVAC.

Download: HVAC Acronyms

 

 

 @Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)