Hệ thống điện chiếu sáng nhà xưởng bằng đèn led công nghiệp

23/01/2015

hệ thống điện chiếu sáng

Công ty Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E) đã thi công lắp đặt hệ thống chiếu sáng nhà xưởng bằng đèn led công nghiệp công trình nhà máy bia SABECO.@Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)