Các công ty cơ điện lạnh hướng dẫn thử áp suất hệ thống ống sau lắp đặt

18/09/2015

các công ty cơ điện lạnh , cac cong ty co dien lanh

Theo các công ty cơ điện lạnh, hệ thống đạt yêu cầu khi không có điểm rò rỉ trên hệ thống ống thử, độ giảm áp sau thời gian thử (Tt) không vượt quá 2%…@Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)