2015-07-26_23-31-56

27/07/2015

các công ty cơ điện lạnh , cac cong ty co dien lanh

Theo các công ty cơ điện lạnh, máy điều hòa tam diện cho phép mở rộng kích thước của các bộ phận cấu thành, làm cho bề mặt hút khí lớn, quạt gió to hơn…@Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)