Việt Nam cần 8,3 tỷ USD để xử lý nước thải đô thị

22/02/2015

xử lý nước thải đô thị , xu ly nuoc thai do thi

Các đô thị ở Việt Nam cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn liên quan đến việc xả thải gây ô nhiễm nên việc xử lý nước thải trở nên cấp thiết hơn.@Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)