Hệ thống xử lý nước thải 3 triệu USD

31/12/2014

Hệ thống này đảm bảo cho Nhà máy Bia Sapporo Việt Nam có thể vận hành an toàn và xử lý được nguồn nước từ đầu vào đến đầu ra đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường.

xử lý nguồn nước, xử lý nước thải, xử lý nước nào, chất lượng nước thải, khử tuyển nổi, xử lý bể kị khí, xử lý hiếu khí, bảo vệ môi trường

Nhà máy bia Sapporo nằm tại khu công nghiệp Việt Hóa – Đức Hòa 3, tỉnh Long An, hoạt động từ tháng 11/2011 do Công ty TNHH Sapporo Việt Nam vận hành. Quy trình xử lý nước thải sử dụng công nghệ tiên tiến cho phép khử tuyển nổi, xử lý bể kị khí, xử lý hiếu khí, lắng và lọc cát. Hệ thống có khả năng xử lý 1.800 m3 nước thải một ngày đêm.

xử lý nguồn nước, xử lý nước thải, xử lý nước nào, chất lượng nước thải, khử tuyển nổi, xử lý bể kị khí, xử lý hiếu khí, bảo vệ môi trường

Sapporo Việt Nam là công ty đầu tiên tại Long An lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động. Cứ 10 phút thiết bị này sẽ tự phân tích và lưu vào bộ nhớ các các thông số liên quan đến chất lượng nước thải ra môi trường như COD, SS, PH, Clorine dư, lưu lượng… Chất lượng nước thải đầu ra được phân tích hằng ngày một cách nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn cột A của QCVN 40:2011. Nước thải đảm bảo trong sạch và có thể nuôi cá hoặc các vật thủy sinh mới được thải trực tiếp ra hệ thống kênh rạch tự nhiên.

Xem thêm:

  1. Nhà thầu Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E).
  2. Hệ thống cấp thoát nước.
  3. Thi công cấp thoát nước.
  4. Làm mát nhà xưỡng bằng hơi nước.
  5. Những nguồn năng lượng mới.

 @Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)