Tháp WarkaWater

20/01/2015

Tháp WarkaWater, tòa tháp tre được thiết kế để tận dụng nguồn nước từ không khí

Tháp WarkaWater, tòa tháp tre được thiết kế để tận dụng nguồn nước từ không khí@Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)