Tấm cách nhiệt và phương pháp tách ẩm trong thiết kế cơ điện ở kho lạnh

25/09/2015

thiết kế cơ điện , thiet ke co dien

Do có hiện tượng ngưng đọng ẩm trong vách tấm cách nhiệt của kho lạnh nên cần được nhà thiết kế cơ điện làm lớp cách ẩm để tăng trở ẩm cho tấm cách nhiệt…@Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)