nuoc_sinh_hoat

14/01/2015

Phó chủ tịch TP HCM: "Không đảm bảo nước sạch cho dân, cán bộ nên từ chức"

Phó chủ tịch TP HCM: “Không đảm bảo nước sạch cho dân, cán bộ nên từ chức”@Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)