Nhà thầu cơ điện chia sẻ những khái niệm cơ bản trong chiếu sáng

08/09/2015

nhà thầu cơ điện , nha thau co dien

Nhiệt độ màu được nhà thầu cơ điện định nghĩa là nhiệt độ tuyệt đối của một vật bức xạ đen có phổ bức xạ giống phổ bức xạ của nguồn sáng…@Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)