Mô hình điều hòa không khí phòng sạch

Saturday December 6th, 2014

Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)  xin giới thiệu một số mô hình thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho phòng sạch, nó bao gồm:

1. Phòng sạch cho dược phẩm (mô hình thiết kế, các yêu cầu, tiêu chuẩn đặc thù thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho dược phẩm, Bag in Bag out, gel seal cho khu vực độc hại OEB4..vv)

2. Phòng sạch cho điện tử (mô hình thiết kế, các yêu cầu, tiêu chuẩn đặc thù thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho điện tử ..AMC, SEMI, SEMATECH, )

3. Phòng sạch cho bệnh viện (RISK zone 1, 2, 3 &4, dòng unidirectional & none-unidirectional)……

4. Phòng sạch cho thực phẩm, bảo tàng, …….

dieu hoa khong khi, điều hòa không khí, phòng sạch, phong sach cho duoc pham, phong sach cho dien tu, phong sach cho bao tang, phong sach cho benh vien

dieu hoa khong khi, điều hòa không khí, phòng sạch, phong sach cho duoc pham, phong sach cho dien tu, phong sach cho bao tang, phong sach cho benh vien

dieu hoa khong khi, điều hòa không khí, phòng sạch, phong sach cho duoc pham, phong sach cho dien tu, phong sach cho bao tang, phong sach cho benh vien

dieu hoa khong khi, điều hòa không khí, phòng sạch, phong sach cho duoc pham, phong sach cho dien tu, phong sach cho bao tang, phong sach cho benh vien

dieu hoa khong khi, điều hòa không khí, phòng sạch, phong sach cho duoc pham, phong sach cho dien tu, phong sach cho bao tang, phong sach cho benh vien

Download tài liệu mô hình thiết kế hệ thống điều hòa không khí tại đây.

Download tài liệu các yêu cầu, tiêu chuẩn đặt thù thiết kế điều hòa không khí tại đây.