12359925_1793326537561276_7343871052866535914_n

20/12/2015@Copyright 2023 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)