12346589_1792527624307834_8966251553798876378_n

20/12/2015@Copyright 2023 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)