Hệ thống HRV trong hệ thống điện lạnh

27/10/2015

hệ thống điện lạnh , he thong dien lanh

HRV trong hệ thống điện lạnh có chức năng thu hồi lại năng lượng nhiệt qua quá trình thông gió và hạn chế sự thay đổi nhiệt độ do quá trình thông gió gây ra@Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)