Công ty cơ điện chia sẻ phạm vi tiếp xúc với điện cao áp

01/10/2015

công ty cơ điện , cong ty co dien

Các công ty cơ điện cho biết, khi con người tiếp xúc với điện áp cao, chịu điện áp chạm bằng điện áp pha, nên đa số bị cháy và bỏng nặng..@Copyright 2024 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)