Một số cách cơ bản thoát nạn khỏi đám cháy

05/02/2015

Một số cách cơ bản thoát nạn khỏi đám cháy

Một số cách cơ bản thoát nạn khỏi đám cháy là đặt mu bàn tay lên cửa để kiểm tra cho cháy@Copyright 2023 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)