20614147_2111586039068656_2025791676_n

04/10/2017@Copyright 2023 Cơ Điện Lạnh Tuổi Trẻ (YOCO M&E)